QUY TRÌNH KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SENTOSA CORP

Bước 1: Gửi thông tin

Gửi thông tin cho Sentosa Corp

Tất cả thông tin sản phẩm cần ký gửi bán/ cho thuê vui lòng gửi về email chungcuthuthiem@gmail.com

Bước 2: Xác nhận thông tin

Sentosa Corp liên hệ trao đổi với người ký gửi, xác nhận thông tin

Bước 3: Đưa thông tin lên Website

Chuyên viên của Sentosa Corp sẽ đưa thông tin lên website và gửi thông tin đến khách hàng có nhu cầu.

Bước 4: Hỗ trợ giao dịch

Khi tìm được khách hàng có nhu cầu giao dịch mua/thuê sản phẩm. Sentorsa Corp sẽ kết nối khách hàng và chủ bất động sản. Hỗ trợ các hoạt động giao dịch giữa 2 bên.